жүктеу
Қызметтер
Жұмыс орындарын аттестаттау

Өндірістік нысандарды (цехтер, учаскелер, жұмыс орындары және басқа да жеке тұрған өндірістік қызметті жүзеге асыратын ұйым бөлімшелері) қауіпсіздігін, зияндылығы мен орындалатын жұмыстардың ауырлығын, еңбек гигиенасын анықтау мақсатында бағалау және өндірістік ортаның қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерге сәйкестігін анықтау.

ЕҢБЕК ШАРТТАРЫ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ -001.jpg

ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ АТТЕСТАЦИЯСЫ – КӘСІПОРЫН ҮШІН МІНДЕТТІ ҮДЕРІС

Жұмыс орындарының аттестациясы бес жылда бір рет Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығымен бекітілген Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларының 1 бөлімінің 3 тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

Сізге тиімді

- ЕҢБЕК ШАРТТАРЫНДА ТӘУЕКЕЛДІҢ БОЛМАУЫ 

- ЕҢБЕК ШАРТТАРЫН ЖАҚСАРТУ

- ТИІМДІЛІК

Ұйым қызметінің тиімділігін арттыру

- ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ  Еңбек шарттарын қорғау және құпиялылық

Жұмыс орындарын аттестаттау Медициналық тексеру Тазарту және желдету жүйелерін Дезинфекциялық қызметтер Гигиеналық оқыту халықтың декреттелген тобын